CRAMO INSTANT -flyttbara lokaler

Välkommen till Cramo Instants modul-konfigurator. Här kan du sätta ihop din egen uppställning av våra flexibla flyttbara lokaler. Välj först verksamhetsområde, därefter är det bara att börja bygga. Titta gärna på vår korta instruktionsfilm (3 min. 45 sek.) eller vår pdf-guide. De förklarar hur du ska gå tillväga.
...framtagna och anpassade till förskolans behov. Gemensamma lek- och arbetsytor och enskilda utrymmen som skötrum och vilrum.

Välj
...fungerar som klassrum, grupprum, matsal, cafeteria, kollegierum, expeditionslokaler etc.

...passar att använda som butik, lager, laboratorium, postkontor etc.